W środę, 25 stycznia 2017 roku w „Jasnym Pałacu” siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszychuczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. Stypendia wręczał Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski, a stypendyści gratulacje przyjmowali również od starostów powiatów oraz przedstawicieli nowotarskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Czytaj więcej »