W czwartek 10 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe w Auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Otwarła spotkanie dyrektor Władysława Skupień, następnie zabrał głos starszy cechu Franciszek Kaletka, który serdecznie powitał wszystkich zaproszonych gości i przedstawił osiągnięcia cechu.

 

Czytaj więcej »