Podczas czwartkowej sesji rady miasta Zakopanego odbyło się głosowanie nad odwołaniem Andrzeja Jasińskiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego. 11 radnych było za, ośmiu – przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Czytaj więcej »