W ramach Klastra Energii Zielone Podhale, utworzonego w celu radykalnej poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki, dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych m.in. Odnawialnych Źródeł Energii, zostają uruchomione studia podyplomowe "Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej" organizowane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

Czytaj więcej »