Kontynuując program „Dofinansowania zakupu sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu - ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej - w lasach na terenie powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”, do dnia 7 kwietnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie od 50 do 200 sadzonek buka i jodły.

Czytaj więcej »