Gmina Łapsze Niżne już po raz trzeci korzysta z dotacji udzielanej przez WFOŚiGW w Krakowie, w celu zwalczania groźnego barszczu Sosnowskiego. Zabiegi prowadzone są w trzech etapach i obejmują tereny o powierzchni 7,395 ha.

Czytaj więcej »