O gwarze góralskiej (albo lepiej „Gwarach góralskich”), jako elemencie kultury ziem zamieszkiwanych przez Górali, prawie zawsze mówi się zgodnie, że istnieje wielka potrzeba zachowania tego dziedzictwa dla następnych pokoleń.

Czytaj więcej »