Postać Józefa Kalasancjusza z okazji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego - rocznica 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250. rocznica kanonizacji założyciela, św. Józefa Kalasancjusza. Postać Brata Alberta - z racji przeżywanego Roku Świętego Brata Alberta - malarza i powstańca styczniowego, który porzuca sztukę, by poświęcić się służbie ubogim, a w tym roku przypada 100-lecie śmierci tego świętego. Fatimska Pani - Maryja objawiająca się w Fatimie, z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywa do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. I postać Jezusa opowiadającego przypowieść o Bogaczu i Łazarzu. To wszystko zobaczyć można było podczas Misterium Niedzieli Palmowej przygotowanego przez dzieci i młodzież z łapszańskiej parafii.

Czytaj więcej »