Burmistrza Miasta Zakopane informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023. Do dnia 10.05.2017 r. odbywać się będą konsultacje społeczne mające na celu zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do wyżej wymienionego projektu.

Czytaj więcej »