Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło listę stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Znaleźli się na niej m.in. uczniowie szkół średnich w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

Czytaj więcej »