Tegoroczna czwarta już edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy pn. „Moja mała Ojczyzna” została objęta honorowym patronatem przez Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz Urszulę Nowogórską – przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 maja.

Czytaj więcej »