Dzień 16 czerwca 2017 r. na trwałe wpisze się w historię Szkoły Podstawowej w Ostrowsku. Tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Profesora Andrzeja Waksmundzkiego oraz przekazanie sztandaru.

Czytaj więcej »