W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu odbyła się konferencja prasowa  z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz władz samorządowych. Głównym tematem rozmów była wzbudzająca wiele kontrowersji reforma szkolnictwa.

Czytaj więcej »