Samorząd bez polityki, wspólne działanie ponad podziałami na rzecz regionu, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja idei samorządności terytorialnej oraz zaproszenie małopolskich organizacji i stowarzyszeń samorządowych do wystawienia wspólnych kandydatów do rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego – to tylko niektóre z celów  stowarzyszenia „Wspólna Małopolska”, które konferencją w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 9 czerwca, w przeddzień przypadającego na 10 czerwca Święta Małopolski.

Czytaj więcej »