Tym razem miejscem wszystkich ćwiczeń nowotarskich kadetów był poligon w jednostce patronackiej – 5. batalionie dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie-Rząsce.  Pogoda dopisała.

Czytaj więcej »