20 marca Komisja Infrastruktury Rady Powiatu Nowotarskiego rozmawiała o stanie technicznym dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie regionu oraz związanych z nimi planach inwestycyjnych. Prócz radnych powiatowych i starostów w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Barnaś i Marek Wierzba – radni Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz dyrektor ds. utrzymania z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Grażyna Krok wraz z Dariuszem Bielem i Ireneuszem Czają.  

Czytaj więcej »