Trwają prace nad projektem tzw. uchwały reklamowej, której celem jest uporządkowanie zasad umieszczania urządzeń reklamowych na terenie Nowego Targu. Zgodnie z przygotowywaną koncepcją, całkowity zakaz sytuowania reklam miałby obowiązywać wzdłuż istniejącej i projektowanej zakopianki w pasie od 50 do 200 m od krawędzi jezdni.

Czytaj więcej »