„Działając wspólnie wzmacniamy nasz głos” – powiedział Rektor Podhalańskiej Uczelni ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., rozpoczynając spotkanie dyrektorów parków narodowych, nadleśniczych, naczelników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) z regionu i Kierownika Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddziału Stary Sącz, odnosząc się do działań i inicjatyw podejmowanych przez instytucje przez nich kierowane. „Bądźmy razem” – zaapelował w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz wskazał środowisko, przyrodę, edukację i naukę jako przykładowe dziedziny współpracy.

Czytaj więcej »