20 kwietnia podpisano umowy o dofinansowanie mikroprojektów z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach projektu „Łączy nas natura i kultura”. Dokumenty zostały opatrzone podpisami wójtów i burmistrzów – beneficjentów oraz przewodniczącego Związku Euroregionu „Tatry” Antoniego Karlaka.

Czytaj więcej »