W świetlicy remizy  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krempachach za 2017 rok. W zebraniu udział wzięło większość druhów z  jednostki oraz zaproszeni goście tj. Józef Pietraszek – sołtys, Józef Lorenc – radny gminny, przedstawiciele Wspólnoty Urbarialnej, Rady Parafialnej, Orkiestry Dętej i Rady Sołeckiej, LKS-u i LOK-u.  Obecny był także przedstawiciel Miejskiego Zarządu OSP – Stanisław Chowaniak.

Czytaj więcej »